ЮҚОРИ СИФАТЛИ ХОМ ИПАК ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ ЯНГИ УСУЛИ

ЮҚОРИ СИФАТЛИ ХОМ ИПАК ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ ЯНГИ УСУЛИ
Ахунбабаев Улуғбек Охунжонович
ишлаб чиқариш бўйича директор ўринбосари,
Ўзбекистон табиий толалар илмий-тадқиқот институти
Асраров Габдрашид Газнович
тех.ф.н., кафедра доценти, Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти
Туйчиев Илхомжон Ибрагимович
лаборатория мудири, Ўзбекистон табиий толалар илмий-тадқиқот институти
Аннотация. Мақолада пилла қобиғи ичига сув тўлдириш жараёнининг илмий тадқиқот нати-
жалари келтирилган. Пиллаларни икки босқичли режимда қайта ишлаб пилла қобиғи ичини сув билан тўлдирилиши яхшиланиши аниқланган. Табиий толалардан тайёрланган маҳсулотга эҳтиёж ортгани са-бабли хом ипак сифатига талаб ортди. Ушбу ишнинг натижасига кўра пилла буғлаш жараёнидаги муаммо ечилиши ҳисобига хом ипак сифат кўрсаткичлари яхшиланади, булардан пиллаларнинг узлуксиз чувилиши, ипаклар узуғи камайиши, ўз навбатида, унумдорлик кўтарилишини таъминлайди, маҳсулот таннархи пасаяди ва самарадорлик кўтарилади. Бу тадқиқотнинг моҳияти шундан иборатки, пиллани охиригача чувиш натижасида хом ипак чиқиши ортади, асосий сифат кўрсаткичлари яхшиланиб, иқтисодий сама-радорликка эришилади.
Таянч тушунчалар: пилла қобиғи, хом ипак, пилла, пилла қобиғининг сув билан тўлдирилиши.

Ахунбабаев Улуғбек Охунжонович

ЮҚОРИ СИФАТЛИ ХОМ ИПАК ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ ЯНГИ УСУЛИ
Аннотация. Мақолада пилла қобиғи ичига сув тўлдириш жараёнининг илмий тадқиқот нати-
жалари келтирилган. Пиллаларни икки босқичли режимда қайта ишлаб пилла қобиғи ичини сув билан тўлдирилиши яхшиланиши аниқланган. Табиий толалардан тайёрланган маҳсулотга эҳтиёж ортгани са-бабли хом ипак сифатига талаб ортди. Ушбу ишнинг натижасига кўра пилла буғлаш жараёнидаги муаммо ечилиши ҳисобига хом ипак сифат кўрсаткичлари яхшиланади, булардан пиллаларнинг узлуксиз чувилиши, ипаклар узуғи камайиши, ўз навбатида, унумдорлик кўтарилишини таъминлайди, маҳсулот таннархи пасаяди ва самарадорлик кўтарилади. Бу тадқиқотнинг моҳияти шундан иборатки, пиллани охиригача чувиш натижасида хом ипак чиқиши ортади, асосий сифат кўрсаткичлари яхшиланиб, иқтисодий сама-радорликка эришилади.
Таянч тушунчалар: пилла қобиғи, хом ипак, пилла, пилла қобиғининг сув билан тўлдирилиши.