ЯНГИ ТЕХНОЛОГИК УКЛАД ИҚТИСОДИЁТ ЎСИШИНИНГ АСОСИ СИФАТИДА

Аннотация: Бугунги кунда жаҳон иқтисодиёти бешинчи ва олтинчи технологик укладга ўтиш
босқичида. Ушбу ўзгаришлар бутун жаҳон иқтисодиёти, шунингдек, айрим мамлакатларнинг келажакдаги ривожланишига таъсир кўрсатади. Шу муносабат билан янги турмуш тарзининг истиқболли йўналишлари ва Ўзбекистоннинг унга ўтиш имкониятларини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга. Шундай қилиб, мақолада технологик уклад ва унинг моҳиятини аниқлашнинг асосий ёндашувлари келтирилган. Эски технологик укладни янгисига ўзгартириш схемаси тақдим этилган. Инновацияларнинг технологик укладни ўзгартиришдаги асосий омил эканлиги аниқланди. Олтинчи технологик укладнинг асосий технологиялари ва ривожланиш векторларининг тавсифи берилган. Саноат тармоқларини иқтисодий фаолият турларига ажратиш асосида Ўзбекистон саноатининг технологик тармоқлари таҳлил қилинди. Мамлакатимизда мавжуд технологик укладлар ва уларнинг инновацион компонентлари аниқланди. Таҳлил натижасида эътибор қаратиш лозим бўлган заиф нуқталар аниқлаб олинди. Бу, ўз ўрнида, иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш учун бешинчи ва олтинчи технологик укладга жавоб берадиган юқори технологияли ишлаб чиқаришларни ташкил қилишни талаб қилади.
Таянч тушунчалар: инновациялар, технологик уклад, инновацион тўлқин, замонавий технологиялар, дастур босқичи.