XAVFSIZLIK VA TEXNOLOGIYA

Category:

O‘quv qo‘llanmada xavfsizlik va texnologiya fanining nazariy asoslari va ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan mavzular yoritilgan. Ushbu mavzularda xavfsizlik va texnologiya oid tushunchalarning mohiyati, ularning mamlakatimiz iqtisodiyotida namoyon bo‘lish shakllari, xavfsizlikni aniqlash va baholashning chegaraviy parametrlari, xavfsizlik va texnologiya mexanizmlari, xorijiy davlatlarda xavfsizlik va texnologiya rivojlanishini ta’minlash tajribalari, xavfsizlik va texnologiyani ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati ochib berilgan. O‘quv qo‘llanmada keltirilgan mavzularda mamlakatimizda xavfsizlik va texnologiya ni ta’minlashning o‘ziga xos asosiy kontseptual yo‘nalishlari tahlil qilingan.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan Iqtisodiy xavfsizlik bakalavr ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun o‘quv qo‘llanma sifatida tavsiya etilgan, shuningdek, xavfsizlik va texnologiya bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislar, professor-o‘qituvchilar, izlanuvchilar, magistrantlar va shu sohaga qiziquvchi ko‘p sonli kitobxonlarga mo‘ljallangan.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi yo‘nalishlari bo‘yicha o‘quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengashning  2021 yil -sonli qarori bilan nashr etishga ruxsat berildi.