XALQARO MENEJMENT

Category:

Ushbu darslik xalqaro iqtisodiy munosabatlar va xalqaro biznes boshqaruvi sohasida xalqaro menejment fanining ahamiyati, uning asosiy vazifalari hamda  zamonaviy ilmiy tadqiqot usullarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Bugungi globallashuv sharoitida milliy iqtisodiyotning jahon xo‘jaligiga, xalqaro bozorlarga integratsiya qilishi masalalari va bu boradagi jahon tajribalarini o‘rganish, tadqiq etishni maqsad qiladi.

Darslik Oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar, magistrlar, professor-o‘qituvchilar hamda xalqaro iqtisodiy munosabatlar va marketing sohasida bilimlarini oshirishni istagan kitobxonlarning keng auditoriyasi uchun mo‘ljallangan.