XALQARO MARKETING

Category:

Ushbu o‘quv qo‘llanma xalqaro iqtisodiy musobatlar hamda tashqi iqtsiodiy faoliyatda marketing fanining ahamiyati, vazifalari, zamonaviy tadqiqot usullarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Bugungi raqamli texnologiyalar rivojlanishida milliy kompaniyalarning xalqaro bozorlarga chiqish masalalari va bu boradagi jahon tajribalarini o‘rganish, tadqiq etishni maqsad qiladi.

Qo‘llanma Oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar, magistrlar, professor-o‘qituvchilar hamda xalqaro iqtisodiy munosabatlar va marketing sohasida bilimlarini oshirishni istagan kitobxonlarning keng auditoriyasi uchun mo‘ljallangan.