XALQARO ISHLASH ANDOZASI

Category:

Ushbu  o‘quv qo‘llanma   Xalqaro  mehnat  standartlaridan samarali  va  oqilona  foydalanishga  oid  nazariy  bilimlar  va  amaliy koʻnikmalarni jamlanganligi bilan  ahamiyatlidir. O‘quv qo‘llanma  Xalqaro mehnat standartlari tushunchasi va tizimi haqida ma’lumot berish, insonnnig mehnat sohasidagi asosiy huquqlarini oʻrganish, majburiy mehnatni cheklash boʻyicha konventsiyalar, mehnat sohasidagi kamsitishlar farqlay olish, xalqaro ishlash andozasida mehnatga haq toʻlash masalalari, ish vaqtining xalqaro standartlari, mehnat nazorati: mehnat havfsizligi va gigiena, mehnat standartlarining boshqa turlari, bandlik, ishga joylashish va mehnat munosabatlarini xalqaro huquqiy tartibga solish, mehnat muhofazasi boʻyicha xalqaro standartlarni  qo‘llash,  Oʻzbekistonda hududiy standartlashtirish va metrologiya boshqarmalari hamda korxona va tashkilotlarda standartlashtirish xizmatlari boʻyicha maʻlumot berish kabi masalalarda dasturilamal bo’lib xizmat qiladi.

O‘quv qo‘llanma 5231700 – Kadrlar menejmenti ta’lim yo‘nalishi talaba­lariga, shuningdek, xalqaro ishlash andozasi yo‘nalishi bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislar, ilmiy xodimlar, o‘qituvchilar, tadqiqotchi-izlanuvchilar hamda ushbu sohaga qiziquvchilarga mo‘ljallangan.