XALQARO BANK ISHI VA MOLIYA

Category:

“Xalqaro bank ishi va moliya” nomli o‘quv qo‘llanma mazkur fan bo‘yicha tasdiqlangan o‘quv dasturi asosida tayyorlangan. O‘quv qo‘llanmada xalqaro banklar faoliyati va operatsiyalarining paydo bo‘lish mohiyati, ularning sabablari, rivojlangan xorijiy mamlakatlar bank tizimi faoliyati va ularning o‘ziga xos xususiyatlari hamda xalqaro bank sektori faoliyatini baholash va boshqarish jarayonlari, xorijiy mamlakatlar tijorat banklari faoliyati va ulardan O‘zbekiston bank tizimini samarali faoliyatini tashkil еtishda foydalanishni takomillashtirish yo‘llari kabilar o‘z ifodasini topgan.