UMUMIY PEDAGOGIKA

Category:

Darslik pedagog kadr tayyorlashga qaratilgan ta’lim yo‘nalishlariga mo‘ljallangan, unda pedagogika fanining asoslari, maqsad, vazifalari, tadqiqot metodlari, didaktika va tarbiya nazariyasining umumiy mazmuni (chunonchi, tamoyil, shakl, metod va vositalari, ijtimoiy tarbiya turlari, ularning o‘ziga xos jihatlari, samarali tashkil etish omillari, O‘zbekiston Respublikasi uzluksiz ta’lim tizimi, pedagogika tarixi va pedagogik mahorat ijtimoiy pedagogika va maktabshunoslik xususida so‘z yuritiladi  Darslik oldingi yaratilgan darslik mazmun mohiyatidan tubdan farq qilib uni tayyorlashga xorjiy adabiyotlardan (Michael Uljens. School Didactics and Learning: A School Didactic Model Framing an Analysis of Pedagogical Implications of Learning Theory 2008 y, Curriculum, cultural traditions and pedagogy: understanding the work of teachers in England, France and Germany (2012). Kenklies, K. (2012). “Pedagogy and Practice: Teaching and Learning in Secondary Schools. Using Technology with Classroom Instruction That Works, 2nd Edition 2nd Edition, ICT in Primary Education Analytical survey. UNESCO Institute for Information Technologies in Education Authors:Ivan Kalaš and others.2010 y, M. D. Roblyer, Integrating Educational Technology into Teaching (5th Edition) 5th Edition) manbalardan foydalanilgan.

Darslik pedagog kadr tayyorlashga qaratilgan ta’lim yo‘nalishlariga mo‘ljallangan, unda pedagogika fanining asoslari, maqsad, vazifalari, tadqiqot metodlari, didaktika va tarbiya nazariyasining umumiy mazmuni (chunonchi, tamoyil, shakl, metod va vositalari, ijtimoiy tarbiya turlari, ularning o‘ziga xos jihatlari, samarali tashkil etish omillari, O‘zbekiston Respublikasi uzluksiz ta’lim tizimi, pedagogika tarixi va pedagogik mahorat ijtimoiy pedagogika va maktabshunoslik xususida so‘z yuritiladi  Darslik oldingi yaratilgan darslik mazmun mohiyatidan tubdan farq qilib uni tayyorlashga xorjiy adabiyotlardan (Michael Uljens. School Didactics and Learning: A School Didactic Model Framing an Analysis of Pedagogical Implications of Learning Theory 2008 y, Curriculum, cultural traditions and pedagogy: understanding the work of teachers in England, France and Germany (2012). Kenklies, K. (2012). “Pedagogy and Practice: Teaching and Learning in Secondary Schools. Using Technology with Classroom Instruction That Works, 2nd Edition 2nd Edition, ICT in Primary Education Analytical survey. UNESCO Institute for Information Technologies in Education Authors:Ivan Kalaš and others.2010 y, M. D. Roblyer, Integrating Educational Technology into Teaching (5th Edition) 5th Edition) manbalardan foydalanilgan.