TURIZMNING HUQUQIY АSOSLАRI

Category:

Ushbu o‘quv qo‘llanmada turizm sohasidagi huquqiy islohotlar, ularni talabalarga yetkazib berishning yangi uslublari va barcha mavzular bo‘yicha namunaviy stsenariylar bayon qilingan. Mavzular bo‘yicha nazorat savollari, glossariylar, normativ-huquqiy xujjatlar, mavzu mazmuniga oid chizmalar mazkur qo‘llanmaning tavsifli xususiyatidir.

O‘quv qo‘llanma turizm yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalarga sohaning huquqiy asoslarini yaxshi bilishi va amalda qo‘llay olishlari uchun tayyorlangan.