TARIXIY ANTROPOLOGIYA

Category:

Ushbu o‘quv qo‘llanmada Tarixiy antropologiya fani va uning shakllanishi, o‘rganish predmeti va obyekti, tadqiqot metodlari, fanning rivojlanishiga hissa qo‘shgan olimlar va ularning ijodlari, shuningdek, fanning zamonaviy yo‘nalishlari  va maktablarda olib borilgan tadqiqot ishlari yuzasidan ma’lumotlar berilgan.

Ushbu o‘quv qo‘llanmada Tarixiy antropologiya fani va uning shakllanishi, o‘rganish predmeti va obyekti, tadqiqot metodlari, fanning rivojlanishiga hissa qo‘shgan olimlar va ularning ijodlari, shuningdek, fanning zamonaviy yo‘nalishlari  va maktablarda olib borilgan tadqiqot ishlari yuzasidan ma’lumotlar berilgan.