STATISTIK TAHLIL

Category:

Ushbu o‘quv qo‘llanma yangi o‘quv dasturiga mos tarzda tayyorlangan nashr bo‘lib, unda statistik tahlilga kirish, tahlil uchun dastlabki ma’lumotlarni tayyorlash, ma’lumotlarni tavsiflash, iqtisodiy indekslar, korrelyatsion tahlil, dinamik qatorlarning tahlili kabi statistik tahlilning muhim qirralari qamrab olingan. Statistik tahlilda yuz beradigan ommaviy ijtimoiy-iqtisodiy hodisa va jarayonlarning miqdor tomonini ularning sifat tomonidan ajralmagan holda o‘rganish bo‘yicha chuqur nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirishda «Statistik tahlil» fanidan tayyorlangan o‘quv qo‘llanmaning ahamiyati juda muhim hisoblanadi.

Mazkur o‘quv qo‘llanma statistik usullar yordamida hodisa va voqealarni o‘rganuvchi barcha ixtisosliklar talabalari, magistrlari uchun mo‘ljallangan. Undan va ilmiy izlanuvchilar hamda mutaxassis amaliyotchilar statistik tahlilning yangicha talqin va usullarini bilib olishlari mumkin.