SOTSIOLOGIYA

Category:

Sotsiologiya ijtimoiy hodisa va jarayonlarni o‘rganadigan shunday fanki, u atrofimizdagi voqealar va harakat qilayotgan ijtimoiy kuchlarni tushunishga yordam beradi, ijtimoiy muhitning biz ko‘pincha e’tiborsiz qoldiradigan jihatlariga e’tiborni qaratadi. Sotsiologiya bizni voqelikni anglashning maxsus shakli bilan qurollantiradi. Taklif etilayotgan, uning asoschisi O.Kont sotsiologiya deb atagan mazkur o‘quv qo‘llanmada sotsiologik bilimlarning usullari va tizimi, jamiyatning tuzilishi va dinamikasi, insoniyat jamiyati tabiati, sotsializatsiya, ijtimoiy tuzilmani tashkil etuvchi maqomlar va rollar, tabaqalanish (sinflar, mulklar, kastalar), ijtimoiy nazorat, deviant xulq-atvor va boshqa muammolar haqida bayon etiladi. Qo‘llanma oliy o‘quv yurti talabalari va professor o‘qituvchilarga mo‘ljallangan. Shuningdek, sotsiologiyaga qiziqqan keng kitobxonlar ommasi uchun ham foydali bo‘lishi mumkin.