SONLAR NAZARIYASIDAN MISOL VA MASALALAR (yechimlari bilan )

Category:

O‘quv qo‘llanma uch qismdan iborat bo‘lib, uning birinchi qismida sonlar nazariyasida muhim bo‘lgan asosiy mav­zular bo‘yicha qisqacha nazariy ma’lumotlar hamda ularning tatbiqlariga doir misol va masalalar berilgan. Ikkin­chi qismida misol va masalalarning javoblari keltirilgan. Uchinchi qismida  esa barcha misol va masalalar ishlab ko‘rsatilgan.

O‘quv qo‘llanma univеrsitеtdagi matеmatika ta’lim yo‘nalishi talabalariga mo‘ljallangan bo‘lib, undan algebra va sonlar nazariyasi fanining sonlar nazariyasi qismini o‘tishda, ayniqsa, amaliy mashg‘ulotlar va mustaqil ishlarni tashkil qilishda foydalanish mumkin. Shuningdek, o‘rta umumta’lim maktablari va akadеmik litsеylar o‘quvchilarining sinfdan tashqari mashg‘ulotlarini tashkil qilishda hamda umuman matematikani mustaqil o‘rganuvchilar foydalanishlari mumkin.

O‘quv qo‘llanma uch qismdan iborat bo‘lib, uning birinchi qismida sonlar nazariyasida muhim bo‘lgan asosiy mav­zular bo‘yicha qisqacha nazariy ma’lumotlar hamda ularning tatbiqlariga doir misol va masalalar berilgan. Ikkin­chi qismida misol va masalalarning javoblari keltirilgan. Uchinchi qismida  esa barcha misol va masalalar ishlab ko‘rsatilgan.

O‘quv qo‘llanma univеrsitеtdagi matеmatika ta’lim yo‘nalishi talabalariga mo‘ljallangan bo‘lib, undan algebra va sonlar nazariyasi fanining sonlar nazariyasi qismini o‘tishda, ayniqsa, amaliy mashg‘ulotlar va mustaqil ishlarni tashkil qilishda foydalanish mumkin. Shuningdek, o‘rta umumta’lim maktablari va akadеmik litsеylar o‘quvchilarining sinfdan tashqari mashg‘ulotlarini tashkil qilishda hamda umuman matematikani mustaqil o‘rganuvchilar foydalanishlari mumkin.