SOLIQ MA’MURCHILIGI

Category:

Ushbu darslikda soliq ma’muriyatchiligining iqtisodiy mohiyati, maqsadi va vazifalari, funksiyalari va roli, uning davlat soliq menejmenti tizimida tutgan o‘rni yoritilgan. Unda soliq ma’muriyatchiligi faoliyati samarali tizimini shakllantirish yo‘li orqali O‘zbekiston Respublikasi  va xorijiy davlatlarning soliq tizimi va ularni  taraqqiyotining konseptual asoslari hamda soliq xizmati faoliyatini tashkil etish, ham soliq to‘lovchilar ham soliq xizmati organlari faoliyati orqali davlatning huquq va majburiyatlari, soliq nazorati va soliq qonunchiligini buzganlik uchun javobgarlik tizimi chuqurlashgan tarzda o‘rganilgan.

Mazkur darslik Oliy ta’lim muassasalari bakalavriat bosqichi 5230800-”Soliqlar va soliqqa tortish” yo‘nalishi talabalari uchun mo‘ljallangan.