ШОЛИНИНГ АСОСИЙ ЗАРАРКУНАНДАЛАРИГА ҚАРШИ КУРАШ УСУЛЛАРИ

Отамирзаев Нодирбек Ғофуржонович
PhD., Шоличилик илмий-тадқиқот институти илмий котиби
Аннотация. Ушбу мақолада шоли зараркунандаларига қарши агротехник кураш усулида қалқонли
қисқичбақага қарши олдинги «3 йил шоли – 1 йил соя» тизими ўрнига – «1 йил шоли – 1 йил соя» тизими қўлланилди. Тажриба варианти сифатида «1 йил шоли – 1 йил соя» алмашлаб экилганида, андозага нис-батан бу вариантда зараркунанданинг сони 42,8% ёки 20 донага камайганлиги кузатилди. Шу тизимда экиб ўстирилган шолининг («Мустақиллик» ва «Искандар» навлари) ҳар 1 гектаридан 60,3-58,5 цент-нердан шоли олиниб, назоратга нисбатан 4,4-4,6 ц ошиқ ҳосил тўпланди. Қалқонли қисқичбақага қарши шолининг «Мустақиллик» навида Циперфос (1,0 л/га) ва Каратэ (0,5 л/га) ёрдамида ҳимояланган дала-дан юқори ҳосил (73,4-73,8 ц/га) олиниб, назоратга нисбатан 20,7-21,1 ц қўшимча бўлди. Айни шу инсек-тицидлар ёрдамида ҳимояланган «Искандар» нави экилган даланинг ҳар 1 гектаридан 68,8-70,7 ц ҳосил олиниб, назоратдан 15,5-18,0 центнерга юқори ҳосил олинганлиги баён этилган.
Таянч тушунчалар: зараркунанда, шоли, экотизим, агротехник кураш, биологик самарадорлик, кимёвий кураш, ҳосил.

Отамирзаев Н.Ғ.  ШОЛИНИНГ АСОСИЙ ЗАРАРКУНАНДАЛАРИГА ҚАРШИ КУРАШ УСУЛЛАРИ 
PhD., Шоличилик илмий-тадқиқот институти илмий котиби
Аннотация. Ушбу мақолада шоли зараркунандаларига қарши агротехник кураш усулида қалқонли
қисқичбақага қарши олдинги «3 йил шоли – 1 йил соя» тизими ўрнига – «1 йил шоли – 1 йил соя» тизими қўлланилди. Тажриба варианти сифатида «1 йил шоли – 1 йил соя» алмашлаб экилганида, андозага нис-батан бу вариантда зараркунанданинг сони 42,8% ёки 20 донага камайганлиги кузатилди. Шу тизимда экиб ўстирилган шолининг («Мустақиллик» ва «Искандар» навлари) ҳар 1 гектаридан 60,3-58,5 цент-нердан шоли олиниб, назоратга нисбатан 4,4-4,6 ц ошиқ ҳосил тўпланди. Қалқонли қисқичбақага қарши шолининг «Мустақиллик» навида Циперфос (1,0 л/га) ва Каратэ (0,5 л/га) ёрдамида ҳимояланган дала-дан юқори ҳосил (73,4-73,8 ц/га) олиниб, назоратга нисбатан 20,7-21,1 ц қўшимча бўлди. Айни шу инсек-тицидлар ёрдамида ҳимояланган «Искандар» нави экилган даланинг ҳар 1 гектаридан 68,8-70,7 ц ҳосил олиниб, назоратдан 15,5-18,0 центнерга юқори ҳосил олинганлиги баён этилган.
Таянч тушунчалар: зараркунанда, шоли, экотизим, агротехник кураш, биологик самарадорлик, кимёвий кураш, ҳосил.