PERSONALNI BOSHQARISH

Category:

Darslik personalni boshqarishning zamonaviy konsepsiyalari, funksiya va uslublari, jumladan personalni boshqarish tizimi, personalni rejalash­tirish, shakllantirish, rivojlantirish, rag‘batlantirish, baholash, mehnat jamoa­lariga rahbarlik qilish, yetakchilik masalalari, guruhlararo munosa­batlar O‘zbekiston Respublikasi korxona va tashkilotlari, shuningdek, jahon tajribasi asosida batafsil bayon etilgan.

Darslik oliy o‘quv yurtlari talabalari, boshqaruv xodimlari va mutaxassislari, iqtisodiyot masalalari bilan qiziquvchan barcha o‘quvchi­larga mo‘ljallangan.