PERSONAL AUDITI VA NAZORATI

Category:

Darslikda personal auditi, boshqaruv auditi, personal auditi metodologiyasi va shu sohada auditor ishining amaliy jihatlari har tomonlama ko‘rib chiqilgan.

Tashkilot personalini boshqarish tizimi nazoratiga katta e’tibor berilgan bo‘lib, asosiy tushunchalar, maqsad va vazifalar, personalga xarajatlar va ularning tarkibi, personal bilan ishlashni byudjetlashtirish, xarajatlar tahlili va nazorati kabi masalalar yoritilgan.

Iqtisodiy yo‘nalishdagi Kadrlar menejmenti OTM talabalari, tadqiqot­chilar, professor-o‘qituvchilar, rahbarlar va kadrlar xizmati xodimlari, hamda personal auditi va nazoratining dolzarb muammolari bilan qiziquvchi keng doiradagi o‘quvchilar uchun mo‘ljallangan.

(Ta’lim yo‘nalishi: 5231700 – Kadrlar mеnеjmеnti)