ПАСТКИ ЖАҒ ЎСМАЛАРИ ВА УНИ ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙИН ТИКЛАШ

Category:

Пиримқулов Бобир Қаҳрамонович
директор ўринбосари
Хасанов Акбар Иброҳимович
тиб.ф.д., директор

Аннотация. Жағ ўсмалари одонтоген ва ноодонтоген бўлади. Ушбу турдаги ўсмаларнинг барча
турларида даволашнинг асосий усули жарроҳлик йўли билан даволаш ҳисобланади. Пастки жағ операциялари аниқ косметик касалликлар ва юзнинг деформацияси билан бирга кечади. Пастки жағ операцияси
нафақат ўсмани бутунлай олиб ташлаш, балки бир вақтнинг ўзида мумкин бўлган функционал ва косметик жиҳатдан бузилишининг олдини олиш учун пастки жағ ёйининг узлуксизлигини тиклашдан иборат.
Жарроҳ бир вақтнинг ўзида иккита вазифани ҳал қилиши керак – ўсмани тўлиқ олиб ташлаш ва нуқсонни
максимал даражада ёпиш. Бирзумлик пластинкадан фойдаланиш пастки жағни қайта тиклашнинг турли
усуллари билан яхши функционал ва косметик натижаларга эришишга имкон беради. Бу, ўз навбатида,
айрим беморларга касаллик бошланишидан олдин қилган ишларига қайтишга имкон беради. Пастки жағ
ўсмаларига турли усулларида амалга оширилган реконструктив ва тиклаш операциялари асоратларининг олдини олиш учун ўсма ҳажми, нур билан даволашнинг таъсири ва ўсманинг маҳаллийлаштиришни
ҳисобга олиш керак.
Таянч тушунчалар: ўсмалар, пастки жағ, реконструктив ва тиклаш операциялар, асорат.