O‘ZBEK TILI (ikkinchi qism)

Category:

Mazkur darslik Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan 2017-yil 24 – avgustda tasdiqlangan. “O‘zbek tili” fanining  namunaviy o‘quv dasturi asosida yozilgan. Har bir mavzu o‘zbek tilida nutqni og‘zaki va yozma takomillashtirishga yordam beruvchi nazariy ma’lumotlar va ularni mustahkamlashga yo‘naltirilgan topshiriqlardan iborat.

Ushbu darslik Oliy o‘quv yurtlarining bakalavriat yo‘nalishi talabalari va O‘zbek tilini mustaqil o‘rganuvchilarga mo‘ljallangan.