O‘YINLAR NAZARIYASI

Category:

O‘yinlar nazariyasi – bu amaliy matematikaning bir bo‘limi, turli muammoli vaziyatlarda optimal echimlarni topishga qaratilgan ilmiy intizom.

O‘yin nazariyasi – bu ziddiyatli vaziyatlarda optimal echimlarni topishning matematik nazariyasi. Konfliktli vaziyat deganda ikki yoki undan ortiq ishtirokchilar turli xil maqsadlarni ko‘zlagan vaziyat tushuniladi va ishtirokchilarning har biri tomonidan olingan natija nafaqat uning o‘z harakatlariga, balki boshqa nizo ishtirokchilarining harakatlariga ham bog‘liqdir. Iqtisodiyotda ziddiyatli vaziyatlar juda keng tarqalgan.

Bunga, masalan, ishlab chiqaruvchilar va iste’molchilar, xaridorlar va sotuvchilar, banklar va ularning mijozlari, sug‘urta qildiruvchilar va sug‘urtalovchilar o‘rtasidagi munosabatlar kiradi.