OQOVA SUVLARNI TOZALASH

25.000 сум

Category:

Darslikda aholi yashash joylarida hosil bo‘ladigan xo‘jalik-maishiy oqova suvlarni mexanik va biologik tozalash hamda ularni zararsizlantirish uslublarining nazariy masalalari, inshootlarini loyihalash va hisoblash usullari keltirilgan. Darslik o‘quv fan dasturi asosida yozilgan bo‘lib, fanni o‘zlashtirish uchun oqova suvlarni tozalash amaliyotida fan va texnika yutuqlari bilan boyitilgan. Darslikda keltirilgan ma’lumotlar amaldagi me’yoriy hujjatlar asosida tayyorlangan.

Darslikda aholi yashash joylarida hosil bo‘ladigan xo‘jalik-maishiy oqova suvlarni mexanik va biologik tozalash hamda ularni zararsizlantirish uslublarining nazariy masalalari, inshootlarini loyihalash va hisoblash usullari keltirilgan. Darslik o‘quv fan dasturi asosida yozilgan bo‘lib, fanni o‘zlashtirish uchun oqova suvlarni tozalash amaliyotida fan va texnika yutuqlari bilan boyitilgan. Darslikda keltirilgan ma’lumotlar amaldagi me’yoriy hujjatlar asosida tayyorlangan.