MOLIYAVIY HISOBOT MUAMMOLARI

Category:

Darslik O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tasdiqlagan. Davlat ta’lim standartlari talablariga mos holda tayyorlangan. Darslikda korporatsiyalar faoliyatida moliyaviy hisobotlar va ularning korporativ boshqaruvdagi o‘rni borasidagi nazariy va amaliy ma’lumotlar bayon qilingan. Darslikdagi mavzular moliyaviy hisobotlar bilan bog‘liq bo‘lgan qonun hujjatlaridagi oxirgi o‘zgarishlarni hisobga olgan holda tayyorlangan. Darslik sodda va tushunarli tilda yozilgan, har bir bobdan so‘ng qisqa xulosalar va o‘z-o‘zini tekshirish uchun savollar berilgan. Darslik oliy ta’limning “Korporativ boshqaruv” mutaxassisligi talabalari uchun mo‘ljallangan.