MOLIYAVIY HISOB

Category:

O‘quv qo‘llanma bakalavr va magistrlarni tayyorlash bo‘yicha Davlat standartlari talablari asosida tayyorlangan. O‘quv qo‘llanmada buxgalteriya hisobining tashqil qilish va yuritishning qonuniy, me’yoriy–huquqiy va nizomlarga mos nazariy, uslubiy va amaliy masalalari to‘liq yoritilgan. Darslik talabalar, magistrlar, iqtisodiy mutaxassislik o‘qituvchilari, malakali buxgalterlar tayyorlash bo‘yicha o‘quv-uslubiy markazlar tinglovchilari uchun mo‘ljallangan.