MOLIYA ASOSLARI: MOLIYA VA INVESTITSIYALAR

Category:

Ushbu oʻquv qoʻllanmada kapital bozori muvozanati va aktivlar sinfini tahlil qilish, kutilayotgan xavf va uni kamaytirish, kapital aktivlarni narxlash modeli va samarali bozor gipotezasi oʻrtasidagi munosabatlarni shakllantirish, moliya va investitsiyalar faoliyatiga oid qonunlar va kategoriyalar mazmun-mohiyatini bilish, ularga nisbatan shaxsiy munosabatni shakllantirish orqali uning iqtisodiyotdagi oʻrni va ahamiyati ochib berilgan. Oʻquv qoʻllanma ilmiy izlanuvchilar, professor-oʻqituvchilar va oliy oʻquv yurtlarining iqtisodiyot mutaxassisligi talabalari uchun moʻljallangan.