MENEJMENTNING TADQIQOT USULLARI

Category:

Mazkur darslikda boshqaruvni rivojlantirishda tadqiqotlarning orni, menejment tadqiqotlarida umumilmiy va rasmiy-mantiqiy usullar, boshqaruv vaziyatlarini tadqiq etish metodologiyasi, menejmentda aniq (maxsus) tadqiqot usullari, menejmentda tadqiqotlarni rejalashtirish va tashkil etish, menejmentda tadqiqotlarning samaradorligi yoritilgan bolib, u 5А230201-Menejment (tarmoqlar va sohalar boyicha) magistratura mutaxassisligining “Menejmentning tadqiqot usullari” fanidan darslik sifatida tavsiya etiladi.