MENEJMENTGA KIRISH

Category:

Ushbu darslikda menejmentning nazariy jihatlari, boshqaruv munosabatlari va tashkilotlarning rivojlanishidagi yangi tendensiyalar zamonaviy nuqtai nazardan ko‘rib chiqiladi. Boshqaruv jarayonining asosiy figurasi – kasb egasi bo‘lgan boshqaruvchi menejerga, uning shaxsi, ishni tashkil etish, o‘zini o‘zi boshqarish va mehnat jamoasini tashkil etishga muhim o‘rin ajratiladi.
Oliy va o‘rta maxsus ta’lim o‘quv yurtlari talabalari, tadqiqotchi va o‘qitu – vchilar hamda amaliy xodimlar, turli darajadagi menejerlar uchun mo‘ljallangan.