MEHNAT BOZORI IQTISODIYOTI

Category:

Ushbu darslikda «mehnat bozori» tushunchasi, uning tarkibiy qismlari, elementlari, segmentlari, shakllanishi, tartibga solinishi, rivojlanishi batafsil bayon qilingan; mehnat bozorining shakllanishi va rivojlanishini tahlil etish va istiqbollashtirishda qoʻllaniladigan zamonaviy balans, marketing, sotsiologiya va ekonometrika usullari aks ettirilgan.
Darslik iqtisodiy ta’lim yoʻnalishidagi oliy oʻquv yurtlarining bakalavrlari, magistrantlari, professor-oʻqituvchilari va ilmiy tadqiqotchilariga moʻljallangan.