MAKROIQTISODIYOT-2

Category:

Ushbu darslikda makroiqtisodiyot fanining asosiy tushunchalari, muammolari va makroiqtisodiy siyosat yuritishning asoslari bayon qilib berilgan. Jumladan, darslikda makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblash usullari, makroiqtisodiy muvozanatning turli modellari, makroiqtisodiy siyosatning fiskal va monetar yo‘nalishlari, iqtisodiy o‘sish masalalari, tashqi savdo siyosatini yuritishning nazariy asoslari hamda usullari, to‘lov balansi, valuta kursi kabi mavzular joy olgan. Darslik oliy ta’limning “Makroiqtisodiyot”, “Strategik tahlil va tashxislash” hamda “Mintaqaviy iqtisodiyot” mutaxassisliklarida tahsil olayotgan magistrantlar uchun uchun mo‘ljallangan bo‘lib, uning tarkibi “Makroiqtisodiyot-2” fanining o‘quv dasturi va ishchi o‘quv dasturiga mos keladi.