MAKROIQTISODIY SIYOSAT

Category:

Ushbu darslikda makroiqtisodiy siyosat va uning yo‘nalishlari keng yoritilgan. Unda pul-kredit va budjet-soliq siyosati amal qilishining qonuniyatlari, tarkibiy o‘zgarishlar siyosatining asosiy ko‘rinishlari, investitsiya va tashqi iqtisodiy siyosatning dolzarb masalalari yoritib berilgan.
Mazkur darslik magistratura bosqichidagi 5A230103- “Makroiqtisodiyot” mutaxassisligi talabalari uchun mo‘ljallangan.