KORPORATIV MADANIYAT

Category:

Mazkur darslikda korporativ madaniyat tushunchasi, uning nazariy asoslari, tipologiyasi, rivojlangan mamlakatlarda korporativ madaniyat tushunchasi, korxonalarda korporativ madaniyatning shakllanishi, qo‘llanilishi va rivojlanish jarayonlari, korxonalarda korporativ madaniyatning transformatsiyasi, korporativ madaniyatni boshqarish usullari, personalni rag‘batlantirishda uning ahamiyati va o‘rni, iqtisodiy samaradorlikka korporativ madaniyatning ta’siri, korxona rahbarining etikasi, globalizatsiya sharoitida korporativ madaniyatning dolzarbligi O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyot va iqtisodiy o‘sishni ta’minlash sharoitidagi ahamiyati kabi masalalarni o‘zida mujassam etgan.