KO‘P O‘LCHOVLI STATISTIK TAHLIL USULLARI

Category:

Fanni o‘rganish jarayonida ko‘p o‘lchovli bosh va tanlanma to‘plam, korrelyatsion, regression, komponentli, omilli tahlillar va kanonik korrelyatsiyalar ko‘rib chiqiladi. Ko‘p o‘lchovli tasniflash va robast baholash usullari batafsil o‘rganiladi. Darslikda matematik-statistik jadvallar, shuningdek ularni bajarish uchun zarur bo‘lgan aniq misol va tushuntirishlar hamda o‘rganilgan materialni kompyuterlar yordamida mustahkamlash imkonini beruvchi mashqlar keltirilgan.