KADRLAR MENEJMENTINING HUQUQIY ASOSLARI

Category:

Ushbu o‘quv qo‘llanmada mehnatga oid munosabatlarning subyektlari, xodimlar va ish beruvchilarning vakilligi, mehnat shartnomasini tuzish, mehnat shartnomasini o‘zgartirish, mehnat shartnomasining bekor qilinishi, ish vaqti, tanaffuslar, dam olish va bayram kunlari, ta’tillar va uning tarkibi, mehnat shartnomasi taraflarining moddiy javobgarligi, xodimga yetkazilgan zarar uchun ish beruvchining moddiy javobgarligi, ish beruvchiga yetkazilgan zarar uchun xodimning moddiy javobgarligi, ayrim toifadagi xodimlarga beriladigan qo‘shimcha kafolat va imtiyozlar, yoshlar uchun qo‘shimcha kafolatlar, ishni ta’lim bilan birga qo‘shib olib borayotgan shaxslar uchun imtiyozlar, mehnat nizolari, davlat ijtimoiy sug‘urtasi davlat ijtimoiy sug‘urtasi bo‘yicha beriladigan nafaqalar, pensiya ta’minoti kabi mavzular o‘ziga xos yondashuvlar orqali bayon qilingan.