JISMONIY TARBIYA NAZARIYASI VA METODOLOGIYASI, SPORT

Category:

O‘quv qo‘llanma jismoniy tarbiyaning mohiyatini, uning shakl va vazifalarini ochib beradi. Bundan tashqari, qo‘llanma jismoniy tarbiya vositalarini, usullarini va tamoyillarini, vosita harakatlarining tuzilishi va jismoniy sifatlarni o‘rgatish usullarini batafsil ochib beradi. Qo‘llanma “Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi” fanidan 5610500 – Sport faoliyati (faoliyat bo‘yicha), 5110000 – Kasb ta’limi. Sport faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha) va 5210200 – Psixologiya (sport) yo‘nalishlari bo‘yicha o‘quv rejasiga mos keladi hamda jismoniy madaniyat instituti va jismoniy tarbiya fakultetlari uchun tavsiya etilgan.