ISHLAB CHIQARISH JARAYONLARINI TASHKIL QILISH VA REJALASHTIRISH

0 сум

Category:

Ushbu darslikda ishlab chiqarishni tashkillashtirish va boshqarishni faqatgina tashkilotni butunligicha emas, balki boʻlimlari (ishlab chiqarish joylari, boʻlinmalari, ish joylari va qismlari) bilan oʻrganiladi. Katta e’tibor asosiy va yordamchi ishlab chiqarishga qaratilgan boʻlib, ulardagi texnik qoyidalar, me’yorlar, mehnatni ilmiy tashkillashtirish va mehnatga haq toʻlash, zavod va depolardagi ishlab chiqarishning hajmli rejalari, ishchilar soni va tarkibi, ishchilarga oylik maosh toʻlash fondlari kabi muammolar oʻrganiladi.

Ushbu darslikda ishlab chiqarishni tashkillashtirish va boshqarishni faqatgina tashkilotni butunligicha emas, balki boʻlimlari (ishlab chiqarish joylari, boʻlinmalari, ish joylari va qismlari) bilan oʻrganiladi. Katta e’tibor asosiy va yordamchi ishlab chiqarishga qaratilgan boʻlib, ulardagi texnik qoyidalar, me’yorlar, mehnatni ilmiy tashkillashtirish va mehnatga haq toʻlash, zavod va depolardagi ishlab chiqarishning hajmli rejalari, ishchilar soni va tarkibi, ishchilarga oylik maosh toʻlash fondlari kabi muammolar oʻrganiladi.