IQTISODIYOTDA AXBOROT- KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA TIZIMLARI

Category:

Darslik “Iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va tizimlari” fani dasturiga muvofiq tayyorlangan bo‘lib, u milliy iqtisodiyotning turli sohalari va yo‘nalishlarida ishlatiladigan axborot tizimlari va texnologiyalarini asosiy tarkibiy qismlariga bag‘ishlangan. Asosiy e’tibor axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tasniflanishiga, texnik vositalar va ularning rivojlanib borish tendensiyalariga, dasturiy ta’minotiga va turli operatsion tizimlarga, matn va jadval axborotlarini qayta ishlashga, taqdimotlarni tayyorlash texnologiyasiga, ma’lumotlarni tarmoqli qayta ishlashga, algoritm tushunchasiga, dasturlash tillari yordamida dasturlarni ishlab chiqishga, axborot tizimlari va uning tarkibiy qismlariga, menejment, statistika, soliq, buxgalteriya, bank tizimi, kadrlarni boshqarishdagi axborot tizimlari tushunchasiga, iqtisodiy tizimlarida axborotlarni himoyalashga qaratilgan, u umum iqtisodiy yo‘nalishlarining “Iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va tizimlari” fanidan darslik sifatida tavsiya etiladi.