IQTISODIY O‘SISH

Category:

Mazkur o‘quv qo‘llanmada iqtisodiy o‘sish, uning tarkibi, xususiyatlari, turlari, omillari, modellari, mexanizmlari va ularning amal qilish qonuniyatlari, davlatning iqtisodiy o‘sish va rivojlanish siyosati hamda uning asosiy yo‘nalishlari, iqtisodiy o‘sish to‘g‘risidagi turli хil qarashlar, ularning asoslari va manbalarini, iqtisodiy o‘sishni ta’minlashda davlat hamda nodavlat sektorining ahamiyatini o‘rgatadi.
O‘quv qo‘llanmada iqtisodiy rivojlanishning asosiy tushunchalarini, iqtisodiy qonunlar va tamoyillarini, iqtisodiy o‘sish va rivojlantirishni solishtirishda chuqur tahlil qilish, iqtisodiy o‘sishda nazariy va empirik yondashuvlarni, iqtisodiy o‘sish modellarini va ulardan foydalanishning nazariy va metodologik asoslarini yoritishga asosiy e’tibor qaratilgan.
O‘quv qo‘llanma Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti magistratura mutaxassisligi magistrlari uchun mo‘ljallangan.