Инновацион иқтисодиёт

0 сум

Category:

Ушбу ўқув қўлланма жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви шароитида мавжуд ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини оширишда ҳамда ташқи бозорда рақобатбардошликни таъминлашда замонавий инновацияларга асосланган юксак технологияларни жорий этиш билан боғлиқ масалалар кўриб чиқилган.
У кириш ва ўн саккизта мавзудан иборат бўлиб, уларда курснинг мазмуни ва вазифалари, инновацион фаолият объектлари ва субъектлари, иқтисодиётда инновацион фаолиятнинг ўзига хос хусусиятлари, инновацион иқтисодиётнинг илмий-услубий асослари, инновацион фаолият инфратузил-масининг ташкилий, ҳуқуқий ва иқтисодий масалалари, инновацион иқтисо-диётни ривожлантириш омиллари, инновацион иқтисодиётда хизматлар бозорини ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни ривожлантиришга таъ-сир этувчи омиллар, жумладан, иқтисодиётда инновацион кластерни шакллантириш зарурияти ҳамда унинг ташкил этилиши ва амал қилиши билан боғлиқ масалалар баён этилган.
Ўқув қўлланма олий ўқув юртлари талабаларига мўлжалланган бўлиб, ундан магистрантлар, аспирантлар, раҳбар ходимлар ва мутахассислар ҳамда малака ошириш марказлари тингловчилари ҳам фойдаланишлари мумкин.

Ушбу ўқув қўлланма жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви шароитида мавжуд ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини оширишда ҳамда ташқи бозорда рақобатбардошликни таъминлашда замонавий инновацияларга асосланган юксак технологияларни жорий этиш билан боғлиқ масалалар кўриб чиқилган.
У кириш ва ўн саккизта мавзудан иборат бўлиб, уларда курснинг мазмуни ва вазифалари, инновацион фаолият объектлари ва субъектлари, иқтисодиётда инновацион фаолиятнинг ўзига хос хусусиятлари, инновацион иқтисодиётнинг илмий-услубий асослари, инновацион фаолият инфратузил-масининг ташкилий, ҳуқуқий ва иқтисодий масалалари, инновацион иқтисо-диётни ривожлантириш омиллари, инновацион иқтисодиётда хизматлар бозорини ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни ривожлантиришга таъ-сир этувчи омиллар, жумладан, иқтисодиётда инновацион кластерни шакллантириш зарурияти ҳамда унинг ташкил этилиши ва амал қилиши билан боғлиқ масалалар баён этилган.
Ўқув қўлланма олий ўқув юртлари талабаларига мўлжалланган бўлиб, ундан магистрантлар, аспирантлар, раҳбар ходимлар ва мутахассислар ҳамда малака ошириш марказлари тингловчилари ҳам фойдаланишлари мумкин.