INGLIZ TILIDA BUXGALTER HISOBI

Category:

Taqdim qilinayotgan mazkur “Accounting within English” bir qancha bo’limlardan iborat bo‘lib, o‘quv-qo‘llanma sohaga oid so‘z birikmalarini mashqlar yordamida. Undan iqtisodiy yo‘nalishdagi barcha OTM professor-o‘qituvchilari va talabalari, iqtisodiyot tarmoqlarida faoliyat olib borayotgan mutaxassislar foydalanishlari mumkin.