DIVIDENDLAR VA DIVIDEND SIYOSATI

Category:

O‘quv qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tasdiqlagan davlat ta’lim standartlari talablariga mos holda tayyorlangan. Qo‘llanmada korporativ tuzilmalar faoliyatida dividendlar va ularni to‘lash bilan bog‘liq siyosatlari borasidagi nazariy va amaliy ma’lumotlar bayon qilingan. Qo‘llanmadagi mavzular dividend siyosati bilan bog‘liq bo‘lgan qonun hujjatlaridagi oxirgi o‘zgarishlarni hisobga olgan holda tayyorlangan. Qo‘llanma sodda va tushunarli tilda yozilgan, har bir bobdan so‘ng o‘z-o‘zini tekshirish uchun savollar berilgan.
O‘quv qo‘llanma oliy ta’limning “Korporativ boshqaruv” ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun mo‘ljallangan.