CONFUSING PREPOSITIONS

Category:

Ingliz tili fanidan predloglarni farqlash uchun “Сonfusing prepositions” mavzusida yaratilgan o’quv qo’llanma. Ushbu o‘quv qo‘llanmada eng ko‘p tarqalgan predloglar ro‘yxati, predloglarning noto‘g‘ri qo‘llanilishi, tushurib qoldirish xolatlari nazariy tushuntirilgan hamda berilgan ma’lumotlar yuzasidan amaliy topshiriqlar berilgan. Har bir predlog tavsifi qisqacha nazariy qismga ega bo‘lib, ularning bir biridan farqlanishi misollar orqali yoritib berilgan.
Ushbu qo‘llanma Ingliz tili fanidan predloglarning to‘g‘ri ishlatilishi uchun oliy o‘quv yurtlari talabalari, akademik litsey va kasb – hunar kollejlari o‘quvchilari hamda abiturientlar uchun tavsiya etiladi.