CHIQINDILARNI BOSHQARISH

30.000 сум

Category:

Atrof-muhitni ishlab chiqarish va iste’mol chiqindilaridan muhofaza qilish, chiqindilarni boshqarish, tabiiy resurslardan oqilona va kompleks foydalanish hamda ekologik toza texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish muammolari bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, ushbu darslikni chiqindilarni boshqarish, ishlab chiqarish va iste’mol chiqindilarning hosil bo‘lishi, ulardan qayta foydalanish, zararsizlantirish va utillashtirish masalalari yoritilgan.

Atrof-muhitni ishlab chiqarish va iste’mol chiqindilaridan muhofaza qilish, chiqindilarni boshqarish, tabiiy resurslardan oqilona va kompleks foydalanish hamda ekologik toza texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish muammolari bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, ushbu darslikni chiqindilarni boshqarish, ishlab chiqarish va iste’mol chiqindilarning hosil bo‘lishi, ulardan qayta foydalanish, zararsizlantirish va utillashtirish masalalari yoritilgan.