BOSHQARUV TAFAKKURI TARIXI

Category:

O‘quv qo‘llanmada “Boshqaruv tafakkuri tarixi” fanining maqsadi va vazifalari, uslublari yoritilgan. Menejmentning nazariy asoslari, Qadimgi Sharq va qadimgi sivilizatsiya davri boshqaruvi xususiyatlari, ilmiy menejment maktabi taʼlimotlari, menejmentning klassik va maʼmuriy maktabi, inson munosabatlari maktabining asosiy taʼlimotlari, xulq-atvor maktabi, zamonaviy boshqarish nazariyasi kabi masalalar ko‘rib chiqilgan.