BОSHQАRUV HISОBI

Category:

Mazkur darslik oliy ta’lim davlat ta’lim standartlari talablari asosida boshqaruv hisobini o‘qitish dasturiga asosan tuzilgan bo‘lib, 5230900-“Buхgаltеriya hisоbi vа аudit” bakalavriat yo‘nаlishida ta’lim olayotgan tаlаbаlаrga mo‘ljallangan.
Darslik iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida ishlab chiqarish xarajatlarini turkumlash va hisobga olish, mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilish usullari, ishlab chiqarish zararsizligi tahlili, boshqaruv qarorlarini tahlil qilish, budjetlashtirish va xarajatlarini nazorat qilish, korxonalarda boshqaruv hisobini tashkil etish mavzulari yoritilganligi sababli juda zarur bo‘lgan darslik hisoblanadi.