BIOLOGIYA FAKULTETI TALABALARI UCHUN INGLIZ TILI

Category:

Ushbu o‘quv qo‘llanma ingliz tilini o‘rganayotgan nofilologik yo‘nalishlar 3 kurs, ya’ni biologiya fakulteti talabalari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda berilgan materiallar talabalarning to‘rt  asosiy (o‘qish, tinglab tushunish, yozish va gapirish) ko‘nikmasini va lug‘at boyligini o‘stirishga moslab berilgandir.

O‘quv qo‘llanmada  Xorijiy til fani dasturi asosida berilgan og‘zaki mavzular va matnlar talabalarning og‘zaki va yozma nutqini yaxshilabgina qolmay, balki unda berilgan topshiriqlar talabalarga mustaqil  ishlab o‘z bilimlarini kengaytirish imkonini beradi.

Ushbu o‘quv qo‘llanma ingliz tilini o‘rganayotgan nofilologik yo‘nalishlar 3 kurs, ya’ni biologiya fakulteti talabalari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda berilgan materiallar talabalarning to‘rt  asosiy (o‘qish, tinglab tushunish, yozish va gapirish) ko‘nikmasini va lug‘at boyligini o‘stirishga moslab berilgandir.

O‘quv qo‘llanmada  Xorijiy til fani dasturi asosida berilgan og‘zaki mavzular va matnlar talabalarning og‘zaki va yozma nutqini yaxshilabgina qolmay, balki unda berilgan topshiriqlar talabalarga mustaqil  ishlab o‘z bilimlarini kengaytirish imkonini beradi.