BARQAROR TURIZM RIVOJLANISHI

Category:

O‘quv qo‘llanmada barqaror turizm rivojlanishining o‘ziga xos tomonlari ko‘rsatilgan. Qo‘llanma magistrantlarga barqaror turizm rivojlanishini chuqur anglash imkonini beradi. Tadqiqotchilarga xizmat ko‘rsatish sohasida ilmiy izlanishlarni amalga oshirish uchun ba’zi bir yo‘nalishlar berilgan.
O‘quv qo‘llanmani tayyorlashda mahalliy va xorijiy mualliflarning barqaror turizm rivojlanishida servis xizmatlarini ko‘rsatishga oid ilmiy va amaliy ishlaridan foydalanilgan.