BANK ISHI

Category:

«Bank ishi» faniga bag‘ishlangan navbatdagi darslikda oddiy va sodda tilda, savol va javob tariqasida bank tizimi to‘g‘risida tushuncha, bank ishi fanining predmeti va obyekti, uning faoliyatidagi tavakkalchilikni baholash, bank kreditini berish siyosati, bankning investitsion funksiyalari va bank menejmenti kabi masalalar yoritilgan.
Darslik “Bank ishi” fanlari dasturlari asosida tayyorlangan.
Darslikda bank ishiga taalluqli savollar va javoblar bilan birgalikda har bir bo‘lim bo‘yicha alohida tayanch iboralar va nazorat savollari keltirilgan.
Darslik oliy va o‘rta maxsus taʼlim tizimida iqtisodchi mutaxassislar, bank xodimlarini tayyorlovchi o‘quv yurtlari va fakultetlarida hamda biznes maktablarida o‘quv mashg‘ulotlari, ilmiy seminarlar va suhbatlar, treninglar uyushtirish uchun mo‘ljallangan.