ARXIV ISHI NAZARIYASI VA AMALIYOTI

Category:

Mazkur o‘quv qo‘llanmada arxivshunoslik sohasini o‘rganishda muhim o‘rin tutgan “Arxiv ishi nazariyasi va amaliyoti” faniga oid ma’lumotlar keltirilgan. Arxivshunoslik nazariy masalalari qatorida arxiv ishi va arxivlarni tashkil qilish,  ulardagi hujjatlarni saqlash, respublika hamda xorijiy mamlakatlarda arxivlar faoliyatini tashkillashtirish, arxiv sohasini boshqarish, arxiv ma’lumotlaridan foydalanish xususida so‘z yuritilgan. O‘quv qo‘llanmada, shuningdek, arxivshunoslik sohasiga oid nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Mazkur o‘quv qo‘llanmada arxivshunoslik sohasini o‘rganishda muhim o‘rin tutgan “Arxiv ishi nazariyasi va amaliyoti” faniga oid ma’lumotlar keltirilgan. Arxivshunoslik nazariy masalalari qatorida arxiv ishi va arxivlarni tashkil qilish,  ulardagi hujjatlarni saqlash, respublika hamda xorijiy mamlakatlarda arxivlar faoliyatini tashkillashtirish, arxiv sohasini boshqarish, arxiv ma’lumotlaridan foydalanish xususida so‘z yuritilgan. O‘quv qo‘llanmada, shuningdek, arxivshunoslik sohasiga oid nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar berilgan.