AMALIY MATEMATIKA 1

Category:

O’quv qo’llanmada matematikaning keyingi boblarini, shuningdek iqtisodiyot, statistika va biznes, menejment va axborot texnologiyalari sohasidagi umumiy nazariy maxsus fanlarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirish uchun zarur bo‘lgan «Oliy matematika» fanining asosiy bo‘limlari keltirilgan.