ADABIY TA’LIMOT TARIXI (2 qisim)

Category:

Ushbu darslik 5A120101 – «Adabiyotshunoslik (rus adabiyoti)» mutaxassisligi bo‘yicha magistrantlarni kasbiy tayyorlashda «Adabiy taʼlimot tarixi» fundamental faniga muvofiq tuzilgan.